Тексас септична резервоар Изисквания

Начало hacks: (July 2019)

The case for optimism on climate change | Al Gore (Юли 2019).

Anonim

Казват, че всичко е по-голямо в Тексас и това със сигурност е вярно за техните изисквания за септични ями. Оценките на сайта, разрешителните и разрешените инсталационни процедури са само някои от обръчите, които ще трябва да прескочите, за да получите септична яма, инсталирана в Lone Star State. Ето някои от основните съображения, които трябва да имате предвид при инсталирането на септична система във вашия дом.

разрешителни

Преди да инсталирате нов септичен резервоар или да надстроите стар, първо изискване е да се уверите, че имате съответните разрешителни. Състоянието на Тексас изисква разрешително за повечето инсталации за септични ями. Има обаче изключения от това. Ако резервоарът отговаря на следните изисквания, законът на Тексас не изисква разрешително: резервоарът трябва да обслужва еднофамилна резиденция на собственост, която е 10 акра или по-голяма (тази собственост може да бъде единственият имот, намиращ се на сушата), да не причинява увреждане или замърсяване на подпочвените води, да бъдат разположени на 100 фута или повече от имота или да се изхвърлят отпадъчните води върху имота. Разрешенията на местните власти могат да имат по-строги стандарти в допълнение към държавните изисквания.

Системи с големи размери

При определени обстоятелства, септичен резервоар в Тексас може да бъде вграден и освободен от определени изисквания за разрешителни, ако са изпълнени следните изисквания: системата трябва да е инсталирана преди 1 септември 1989 г. или преди местният дилър да има разрешена инсталационна програма, да има съоръжение за третиране и обезвреждане и не се използва за третиране на по-голям капацитет от отпадъчни води, отколкото когато е бил първоначално инсталиран.

Оценка на обекта

От септември 2002 г. държавата Тексас изисква оценка на района, в който ще бъде инсталирана система от септични ями. Само подходящ оценител може да извърши само лицензиран оценител на сайта или лицензиран професионален инженер. Целта на това е да се определи качеството на почвата, включително степента на просмукване, нивото на подпочвените води и други фактори, за да се определи коя септична система е най-подходяща за обекта.

Септични системи

Друго изискване, което трябва да се разгледа, е типът септична система, която се инсталира. Например, системи за линейни евапотранспирации (ET) са подходящи за повечето инсталации, стига наклонът на полето да е не повече от 30%. Освен това, тези типове системи могат да бъдат инсталирани само от монтажник с класификация на състоянието на инсталатора Клас II на държавата Тексас. Подобни ограничения и изисквания се отнасят също за системите за могили, дозирането при ниско налягане, абсорбиращите отводнителни канали и камерите за извличане. Обърнете се към оценката на сайта за нивата на подземните води, скалните хоризонти и минималните дълбочини, за да изберете подходящата система.

Инсталиране на DIY

Дали е законно според законите на Тексас да инсталирате собствен септичен резервоар. Някои системи обаче не могат да се продават на собствениците поотделно и трябва да се продават на представители на завода. Освен това, ако плащате за каквито и да било работи, извършени от изпълнителите, докато сами инсталирате резервоара, изпълнителите трябва да имат лиценз за инсталиране на септични ями от държавата Тексас. Пример за това е наемането на изпълнител за изкопаване на дупка за септична яма. Изключения от това правило са лицензираните електротехници и лицето, което доставя резервоара или септичната система до мястото на инсталацията.

Дизайнер Информативен Начало hacks