Колко от наклона имате нужда от подово покритие?

Начало hacks: (April 2019)

Dragnet: Helen Corday / Red Light Bandit / City Hall Bombing (Април 2019).

Anonim

Подземен подземен етаж е желано място за недвижимо имущество, което придава обилно пространство на къща, качество на живот на семейството и приятна визуална хармония между къщата и лежането на земята. Но подземен паркинг се нуждае от опит в подготовката и изграждането на обекта, за да гарантира качествена работа. Почвените свойства са също толкова важни, колкото и степента на наклона на строителната площадка при вземането на решение за изграждане на подземен паркинг.

Сгъваемият терен прави възможно излизането на мазета.

Изходни мазета

Склона и хълмовете създават потенциал за изграждане на пешеходни мазета. Типичен сутерен се оформя с фундамент и фундамент, където конструкцията, която поддържа къщата, е под градуса. Основните стени обикновено са стандартната височина за вътрешните стени, поне в съвременните домове, а мазето може да бъде завършено за жилищна площ. Подземен подземен етаж използва наклона, така че част от мазето може да бъде на степен, което позволява вратата, която осигурява достъп до външната страна.

Изграждане на подземни мазилки

Опорните стъпала за подземията трябва да са под линията на измръзване и на по-голяма дълбочина от страната на стъпките, отколкото за конструкцията отдолу. Подземните мазета представляват предизвикателства с диференциално уреждане: Различията в почвата могат да причинят горната част на фундамент да се утаи по различна скорост, отколкото в долната част, като поставя натиск върху основата. За стръмни склонове може да са необходими подпорни стени, за да се предотврати ерозията на наклона, съседен на къщата, и да се предотвратят свързани проблеми с навлизането на влага в къщата.

Почва и вода

Управлението на почвата и влагата са значителни проблеми при подземните мазета. Основите имат проблеми с влагата от водата в почвата, проникваща през бетона, и са необходими обширни мерки за защита на структурата. Видът на почвата е един от решаващите фактори за определяне дали да се построи разклонение на сутерена, тъй като внасянето на материал за заместване на бедната почва увеличава разходите за строителство. Местните служители могат да обезкуражат мазета в райони с екстензивни глинести почви.

Наклонени и подземни мазета

Стръмните и умерените склонове могат да бъдат включени в подземията най-икономично, когато условията позволяват. Като цяло, колкото по-голям е склонът, толкова по-евтин ще бъде мазето; но почвата също трябва да бъде жизнеспособна. Подземните мазета са по-скъпи с постепенни склонове, тъй като са необходими повече изкопни работи. Най-добре е да се определи доколко е подходяща степента на наклона за изхода на мазето с инструменти, като например транзитно проучване. Определете професионалната оценка на състава на почвата.

Дизайнер Информативен Начало hacks